Φραγκούλη Άννα Φιλολογος – ιδιαίτερα ολιγομελη τμήματα