Φραγκούλη Σ. Ειρήνη Ολιγομελή τμήματα Θετικών επιστημών & Επιστημών υγείας